می‌خواهم مادر شوم

پربازدیدترین مقاله
خطرات محیط کار برای خانم‎های باردار شاغل (1)

دو گروه از خطراتی که در محیط کار زنان باردار را تهدید می کنند، خطرات فیزیکی و خطرات شیمیایی است. زنان باردار شاغل باید سعی کنند از خطرات فیزیکی چون اشعه یونیزان، اشعه غیریونیزان، ویدئوترمینال‎ها، گرمای اضافی، شوک الکتریکی، افتادن و سقوط، سر و صدا و خطرات شیمیایی مانند سرب، مونوکسیدکربن، گازهای بیهوشی، حلال‎های آلی، داروهای سیتوتوکسیک و دود محیطی تنباکو اجتناب کنند.

جدیدترین مقالات این گروه

دارم مادر می‌شوم

پربازدیدترین مقاله
سفرنامه جنین (4)

حالا که همه ویژگی‌های یک انسان واقعی را دارم و اعضای بدنم نیز کامل شده‌اند، بهتر است خودم را برای ورود به عالمی آماده کنم که بتوانم چهره پدر و مادرم را هم ببینم. این همه راه را به همین خاطر آمده‌ام! دوست دارم مرا در آغوش بگیرند، برایم لالایی بخوانند و حتی حمام کنند که خستگی راه بر تنم نماند!

جدیدترین مقالات این گروه

من یک مادرم

تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ تخمک گذاری زایمان احتمالی
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
نام جنسیت ریشه فراوانی
زمان تجویز ب ث ژ فلج اطفال سه گانه