دکتر مهدی ملکوتی متخصص پزشک عمومی

دکتر مهدی ملکوتی متخصص پزشک عمومی

4.60 از 1309 رای
  • استان : سمنان
    شهرستان : دامغان
    آدرس : دامغان   بلوار جنوبی ، مجتمع خورشید شهر ، طبقه دوم ، واحد 21
  • شماره تماس: 5261211
  • #پزشک عمومی