دکتر  محمدباقر ناصری متخصص پزشک عمومی

دکتر محمدباقر ناصری متخصص پزشک عمومی

3.80 از 1392 رای
  • استان : فارس
    شهرستان : شیراز
    آدرس : شیراز-پانصددستگاه ارتش سوم ایستگاه 2
  • شماره تماس: 8247000
  • #پزشک عمومی