زمان بندی واکسن نوزاد

زمان تجویز تاریخ واکسن ب ث ژ (Bcg) قطره خوراكي فلج اطفال (OPV) واکسن تزریقی هپاتیت B سه گانه (ديفتري، كزاز، سياه سرفه) (DTaP) واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)
بدو تولد 1396/06/29
2 ماهگي 1396/08/29
4 ماهگي 1396/10/30
6 ماهگي 1397/01/02
يك سالگي 1397/06/29
18 ماهگي 1398/01/02
4 تا 6 سالگي 1400/06/28 الی 1402/06/28