زمان بندی واکسن نوزاد

زمان تجویز تاریخ واکسن ب ث ژ (Bcg) قطره خوراكي فلج اطفال (OPV) واکسن تزریقی هپاتیت B سه گانه (ديفتري، كزاز، سياه سرفه) (DTaP) واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)
بدو تولد 1397/02/05
2 ماهگي 1397/04/04
4 ماهگي 1397/06/03
6 ماهگي 1397/08/03
يك سالگي 1398/02/05
18 ماهگي 1398/08/03
4 تا 6 سالگي 1401/02/04 الی 1403/02/04