زمان بندی واکسن نوزاد

زمان تجویز تاریخ واکسن ب ث ژ (Bcg) قطره خوراكي فلج اطفال (OPV) واکسن تزریقی هپاتیت B سه گانه (ديفتري، كزاز، سياه سرفه) (DTaP) واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)
بدو تولد 1396/01/08
2 ماهگي 1396/03/07
4 ماهگي 1396/05/06
6 ماهگي 1396/07/05
يك سالگي 1397/01/08
18 ماهگي 1397/07/05
4 تا 6 سالگي 1400/01/07 الی 1402/01/07