زمان بندی واکسن نوزاد

زمان تجویز تاریخ واکسن ب ث ژ (Bcg) قطره خوراكي فلج اطفال (OPV) واکسن تزریقی هپاتیت B سه گانه (ديفتري، كزاز، سياه سرفه) (DTaP) واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)
بدو تولد 1395/11/06
2 ماهگي 1396/01/07
4 ماهگي 1396/03/06
6 ماهگي 1396/05/05
يك سالگي 1396/11/05
18 ماهگي 1397/05/05
4 تا 6 سالگي 1399/11/05 الی 1401/11/04