از کارشناسای زیادی شنیدم که بچه ها رو باید با توجه به جنسیتشون تربیت کرد. یعنی خیلی مهمه که تو تربیت دخترک حواسم به این باشه که قراره یه خانم بار بیاد. مثلا یه خانم باید بتونه حداقل کارهای ابتدایی خیاطی رو انجام بده. پس باید از الآن شرایطش رو براش فراهم کنم. برای همین یه فعالیت براش ترتیب دادم. روی مقوای جعبه کفش براش چند تا شکل دایره، مربع و مثلث کشیدم و به کمک هم بریدیمشون. بعدش نوبت به پانچ کردن رسید. دور تا دور شکل‌ها رو تو فاصله‌های نسبتاً منظم سوراخ کردیم. بعدم کامواهای رنگی رو آوردم و ابتدای کامواها رو با چسب به مقواها محکم کردم. حالا دیگه دخترک می‌تونست بدوزه. چقدرم خوشش اومد. آخرش هم، وسط هر کدوم یکی از نقاشی‌های کوچولوش رو چسبوندیم.

اولش هدفم فقط همون دوخت و دوز بود ولی بعد که فعالیت رو با خودم مرور کردم، دیدم بریدن، پانچ کردن، دوختن و در نهایت چسبوندن، همشون چقدر برای تقویت مهارت‌های دست و هماهنگی چشم و دستش مفید بوده. برای همین تصمیم گرفتم این فعالیت رو به شکل‌های مختلف باز هم تکرار کنم. مطمئنم که تکرار و تداوم، نتیجه بهتری رو براش به دنبال داره.


 

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 03 اسفند 1394
تعداد بازدید: 8639 بار