nullاضافه‎وزن در دوران کودکی عامل مؤثری بر اضافه‎وزن در سنین بزرگسالی و بروز بیماری‎های ناشی از چاقی مانند بیماری‎های قلبی ـ عروقی، فشار خون بالا، دیابت و ... است.

تقریباً 22 میلیون کودک زیر 5 سال در جهان، چاق هستند و شیوع چاقی در میان کودکان ایرانی در حال نزدیک‎شدن به کشورهای صنعتی است.
عوامل زیادی از جمله عوامل ژنتیکی، محیطی و تغذیه در چاقی مؤثر هستند.
در این بین، تغذیه با شیر مادر در کاهش چاقی در سنین بعد مؤثر است.
برخی مطالعات نشان می‎دهد که تغذیه با شیر مادر در کاهش 13 تا 22 درصدی چاقی و اضافه وزن کودکان در زندگی آینده مرتبط است.

برخی تحقیقات دیگر نیز نشان می‎دهند تغذیه انحصاری با شیر مادر برای مدت 6 ماه پس از تولد، با کاهش اضافه وزن و چاقی در کودکان دبستانی همراه بوده است.
همچنین درصد کودکان با وزن طبیعی که تغذیه انحصاری با شیر مادر برای مدت 4 تا 6 ماه داشته‎اند، نسبت به کودکان دارای اضافه وزن و چاق، بیشتر بوده است. البته حداکثر مزایای تغذیه با شیر مادر زمانی به‎دست می‎آید که مدت‎زمان استفاده کودک شیرخوار از شیر مادر بیش از شش‎ماه باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تا حدود 3 سال پیش، حدود 50 درصد از مادران، نوزادان خود را تا 6 ماهگی منحصراً با شیر خود تغذیه می‎کردند اما این میزان طی سال‎های اخیر به 22 درصد کاهش یافته است.

تغییر ترکیبات شیر مادر طی تغذیه، موجب ایجاد سیگنال‎های سیری در کودک می‎شود؛ اما در تغذیه با شیشه، این حجم معده است که سیری را رقم می‎زند و شاید به پرخوری کودک منجر می‎شود.
به‎علاوه برخی مطالعات حاکی از تأثیر نوع تغذیه در دوران نوزادی بر رشد و بلوغ چرخه نوروآندوکرینی و هیپوتالاموس میانی است که کنترل‎کننده اشتها در طول زندگی هستند.

از آنجا که تغذیه با شیر مادر در دوران نوزادی یکی از ساده‎ترین راه‎های پیشگیری از چاقی است، بنابراین بهتر است توجه کافی به این مسئله صورت گیرد.

منابع: «اثر تغذیه با شیر مادر بر چاقی» نوشته زکیه رستم‎زاده و سما عبدالحسین‎زاده، کنگره بین‎المللی چاقی مادر و کودک، 24 اردیبهشت سال 1394 . «ارتباط تغذیه با شیر مادر و شاخص توده بدنی کودکان دبستانی شهر رشت» نوشته پروانه رضا سلطانی و دیگران، پژوهش پرستاری، دوره 5، شماره 19، سال 1389 . «ارتباط مدت زمان تغذیه با شیر مادر و شیوع اضافه وزن و چاقی در نوجوانی» نوشته سهیلا میرزائیان و دیگران، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال ششم، شماره 2، سال 1390 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 23 شهریور 1396
تعداد بازدید: 25736 بار