ناخن‎های نوزاد، نرم‏‌تر از ناخن‎های شماست، ولی اشتباه نکنید، خیلی تیز هستند و اگر گرفته نشود، ممکن است نوزاد در هنگام ناآرامی‎ها و تکان دادن دست‎ها، به صورت و چشم‎هایش آسیب بزند.

البته در بدو تولد، نوزادان پوست بسیار ظریف و نازکی دارند، پس بهتر است چند روز صبر کنید و در ابتدا از دستکش‎های بدون انگشت نخی، برای جلوگیری از آسیب رساندن نوزاد به خودش، استفاه نمایید.

بعد از یکی دو هفته می‏‌توانید با ناخن‏‌گیر مخصوص که به پوستش آسیب نزند، آرام و با احتیاط، ناخن‎های او را کوتاه کنید.

  بهتر است تیغه‎های ناخن‎گیر را قبلاً با الکل طبی، تمییز کنید. همچنین پس از کوتاه کردن ناخن‎های نوزاد، یک قطعه پنبه خیس را روی صابون بمالید و با آنها، سر انگشتان او را تمییز کنید.

به کسی اجازه استفاده از ناخن‎گیر نوزاد را دهید که باعث انتقال میکروب‏‌ها می‎شود. در هنگام کوتاه کردن ناخن‎ها، قسمت گوشه آنها، حتماً باید گرفته شود، چون ممکن است رشد کرده و به داخل گوشت فرو برود.


منابع: راهنمای بچه‎داری آسان نوشته هنگامه صدرایی، انتشارات نسیم فرهنگ، 1393 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 26 اسفند 1394
تعداد بازدید: 7323 بار