ممکن است عده‌ای معتقد باشند زمانی که والدین و فرزندان صرف بازی با یکدیگر می‌کنند، زمانی تلف شده و بی‌ثمر است. این اعتقاد عمیق که بازی، عملی پیش پاافتاده و بی‌اهمیت است، در عباراتی نظیر"فقط مشغول بازی است" یا "دست از بازیگوشی بردار"  نمایان می‌شود.

این اعتقاد همچنین در عمل والدینی منعکس می‌شود که سعی می‌کنند به جای اینکه فقط با بچه‌ها بازی کنند، مهارت‌های مختلف را به آنها بیاموزند.

در جامعهای که تأکید شدیدی روی موفقیت تحصیلی، توفیقات اقتصادی و اهمیت کار وجود دارد، دشوار بتوان خود را از قید  این اعتقاد که بازی کردن اتلاف وقت است، رها نمود.

اما باید خود را از بند این اعتقاد رها سازیم چرا که بازی از راه‌های مختلف و با فراهم کردن فرصت‌هایی برای کودکان که بفهمند «که هستند»، «چه می‌توانند بکنند» و «چگونه با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار سازند»، برای آنها مفید واقع می‌شود.

با این حال برخی از والدینی که مزایای بازی را تشخیص می‌دهند، لزومی نمی‌بینندکه خودشان در آن شرکت کنند. آنها به غلط تصور می‌کنند که بازی غریزی است. یعنی چیزی است که بچه‌ها خودشان و بدون کمک والدین می‌توانند انجام دهند.

درست است که بچه‌های خیلی کوچک به میزان مشخصی به بازی خودجوش مشغول می‌شوند، اما این نیز حقیقت دارد که اگر یک بزرگ‌تر برای رشد و توسعه آن اقدام نکند، غریزه بازی خلاق از بین می‌رود.

به این دلایل و دلایل بسیار دیگر، اهمیت زیادی دارد که با بچه‌های خود بازی کنید. بازی کردن به ایجاد یک رابطه گرم و صمیمانه بین اعضای خانواده و پیدایش ذخیره‎ای از تجربیات و احساسات مثبت که به وقت بروز برخورد و ناسازگاری می‌توان از آن استفاده کرد، کمک می‌کند.


از طریق بازی می‌توانید به کودکان خود بیاموزید که مشکلات را حل کنند، نظرات را امتحان کنند و تخیلات خود را به کار اندازند.

همچنین بازی با بزرگسالان، به گسترش گنجینه لغات کمک می‌کند به نحوی که کودکان یاد می‌گیرند افکار و احساسات و نیازهای خود را بیان نمایند.

همچنین با آموزش اینکه چگونه نوبت‌ را رعایت کنند و ملاحظه احساسات دیگران را بکنند، به آنها کمک می‌کند به تعامل اجتماعی بپردازند.

علاوه بر آن می‌توانید با پاسخ‌ها و واکنش‌های  مثبت خود، احساس ارزشمندی و توانایی را در آنها تقویت کنید.

منابع: سال‌های باور نکردنی نوشته کارولین وبستر استراتون. ترجمه روحیه فنائیان. انتشارات نخستین. 1387 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 25 خرداد 1395
تعداد بازدید: 12997 بار