null

دخترک و دخترخانم هر دوشون از وقتی خیلی کوچیک بودن به نقاشی علاقه داشتن. از رنگ کردن و خلق تصاویر تازه لذت می‎بردن. به‎خصوص اگه اون رنگ چیزی مثل گواش بود و باهاش می‎شد یه شلوغ‎کاری رنگی حسابی راه انداخت.

این بار من سعی کردم از این علاقه دخترک به رنگ استفاده کنم و تشویقش کنم به ارتباط بیشتر با طبیعت. بهتر دیدن و بیشتر لمس کردن طبیعت دوست داشتنی.

دیروز که با هم بیرون رفته بودیم، بهش گفتم بعد از این که رفتیم خونه، قراره یه رنگ بازی ویژه داشته باشیم.

قرار شد تا می‎تونه خوب نگاه کنه و چیزهای متنوعی رو که توی طبیعت می‎بینه، توی یه قوطی شیشه‎ای جمع کنه.

بهش گفته بودم که هر چقدر این چیزها، متفاوت‎تر با همدیگه باشن، نقاشی جذاب‎تری خواهد داشت.

بعد از اینکه رسیدیم خونه، دخترک قوطی جذابش رو روی میز گذاشت و با اون چشم‎های دوست‎داشتنی و پر از اشتیاقش زل زد تو چشام.

می‎خواست بدونه قراره با اینا چیکار کنیم. گفتم رنگ رو با یکی از اون مقواهای بزرگش بیاره تا کارمون رو شروع کنیم.

خودمم یه سینی سفید آوردم برای اینکه قوطی رو توش خالی کنه.

دخترک قلم‎موهاش رو هم با خودش آورده بود و وقتی گفتم امروز باهاشون کاری نداریم، کمی تعجب کرد.

نقاشی با طبیعت

براش توضیح دادم که امروز قلم‎موهای طبیعی داریم و قراره از این چیزهایی که جمع کرده، به‎جای قلم‎مو استفاده کنیم و این‎طوری بود که کارش رو شروع کرد.

برگ و گل و ... رو دونه‎دونه توی رنگ می‎زد و باهاشون روی کاغذش طرح ایجاد می‎کرد.
دیدن نقش‎های مختلفی که چیزهای مختلف روی کاغذ ایجاد می‎کنن براش جذاب بود. حتی دخترک از این ایده بدش نیومد و چند تا رو امتحان کرد.
البته من برای دخترک پیشنهاد دیگه‎ای داشتم. بهش گفتم که می‎تونه با خلق طرح‎های منظم، یه کاغذکادوی دست‎ساز زیبا تولید کنه. تا ببینیم چقدر حوصله می‎کنه؟!

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 29 تیر 1395
تعداد بازدید: 44240 بار