لالا لالا به سر تخته

بُبُوی (بابای) رودُم (بچه‎‏ام، فرزندم) سفر رفته

می‏‏‎آره کفش نارنجی

به پای رودُم نمی‎گنجی

لالا لالا گل پونه

شتر ریخته به رودخونه

چی چی بار شتر باشه

هل و میخک و رازونه

لالا لالا ننه حوری

میان باغ انگوری

گلوم خشکه تو می‎دونی

بده یه خوشه انگوری

منابع: لالایی‏‎های کودکان ایران نوشته حمید سفیدگرشهانقی، انتشارات سوره مهر، 1393 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 27 بهمن 1394
تعداد بازدید: 20370 بار