nullلمس توأم با لذت، زمانی برای کودک شروع می‎شود که او اولین حس خوشایند لمس را تجربه کند.
در ماه‎های اول بعد از تولد که زمان آموختن کودک است، نوازش کودکان، تکان دادن و در آغوش گرفتن توسط والدین، خیلی مهم است.

لمس کردن یک بازخورد در مورد قسمت‎های بدن، به کودک می‎دهد. لمس کردن آرام‎، کودک را برای افزایش توجه بر آنچه که در بدنش اتفاق می‎افتد، تشویق می‎کند.

لوازم مورد نیاز
پر یا قلم‎مو

روش انجام بازی

قسمت‎های مختلف بدن کودک را با پر و یا قلم‎مو لمس کنید و نام هر قسمت را بگویید. برای مثال: من دارم ساق پای تو را لمس می‎کنم. آیا تو آن را احساس می‎کنی؟ حالا بازوهایت را لمس می‎کنم. 

کودک را با روش‎های مختلفی مانند: فشار دادن، ماساژ، لرزش و مالش، لمس کنید.

به کودک تجربه‎های مختلفی از لمس را با استفاده از انواع مختلف بافت، بدهید. بدن او را با موادی از جنس‎های مختلف مانند: ابریشم، مخمل، توپ پنبه‎ای و مخمل کبریتی، بمالید و درباره تفاوت آن‎ها با او صحبت کنید: این یک ابریشم است، خیلی نرم است. این مخمل کبریتی را لمس کن. خط‎های آن زبر است. این‎طور نیست؟!

بر روی پنجه‎های پای کودک، به آرامی دست بکشید تا عضلاتش تحریک و قدرت استخوان‎هایش بیشتر شود. این عمل، آگاهی کودک نسبت به قسمت‎هایی که به کنترل آن‎ها برای راه رفتن نیاز دارد را افزایش می‎دهد.

هنگامی که کودک را در تخت‎خواب قرار می‎دهید، قسمت‎های مختلف بدنش را لمس کنید و بگویید: خداحافظ انگشت‎ها، خداحافظ پاها و ... .

من فکر می‎کنم که کودکان دوست داشته باشند بدن آن‎ها خصوصاً شکمشان را ببوسید.

نکات آموزشی

مالش دادن، ضربه‌زدن، ماشاژ دادن، بغل کردن، نوازش کردن و دیگر تجربه‎های لمس، سیستم عصبی مرکزی را تحریک می‎کند و این امر موجب می‎شود که کودک از آنچه که در بدنش اتفاق می‎افتد، آگاه گردد.

تمرکز درونی، شروعی برای کنترل کودک بر عضلات خود است. زمانی که کودکان به هماهنگ بودن حرکات خود اطمینان داشته باشند، در هنگام بازی‌کردن، پریدن و انجام دیگر کارهای فیزیکی، توجه بیشتری صرف می‎کنند.

منابع: «101 بازی برای افزایش توجه» نوشته باربارا شر. ترجمه شهلا رفیعی، انتشارات فراروان، 1390 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 19 بهمن 1395
تعداد بازدید: 32562 بار