لالا لای لای گل سی روزة من

قضا کردی نماز و روزة‏ی من

قضا کردی نماز مجتهد را

نگین انگشتر فیروزه من

لالا لالا که لالا داری ای گل

بخواب شیرین که بابا داری ای گل

اِلا لالا که لالایت می‎‏آیه

نماز شام بابایت می‎آیه

نماز شام اگر دیدی نیامد

سرگاه بر سرِ جایت می‎آیه

منابع: لالایی‏‎های کودکان ایران نوشته حمید سفیدگرشهانقی، انتشارات سوره مهر، 1393 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 27 بهمن 1394
تعداد بازدید: 10840 بار