لالا لالا بِکن بیچَم (بچه‎‏ام)

ماما ماما مَکن بیچَم

هوا تَریک (تاریک) شده لولو

اَمِدَه تا دَمِ جَرو (جارو)

بِخو (بخواب) بیچم بِخو بیچم

بخو ای نازدَنَه نوچَم

بخو ای نو گل ریحون

اَمِد دَمِ ایوون

ببَند چیشمَت بکن لالا

تو ای نوگل رعنا

*********

بابات رِفتَه مِندو (میان، وسط) میدون

بیچم خُسبید (خوابید) اِشو (امشب) بی‏نون

بکن لالا عزیز من

بِخُسب (بخواب) دیگَه حبیب من

******

لالایی کِن تو لالایی

بِخو دیگه چی می‏‎خوایی

لالا لالا گل و سنبل

بهار که رفت مِیَه (می‎‏آید) بلبل

به تابستون میه بُستون

دِیَه (دیگر) مِرَه (می‎‏رود) به زِمستون

******

عزیز جانُم بخسب دیگه

ببین ساعت که چی می‎‏گه

می‏‎گه ساعت دَمِ هفتَه

عزیز مو بخو دیگه

لالا لالا عزیز من

بخو ای نورسیده من

منابع: لالایی‏‎های کودکان ایران نوشته حمید سفیدگرشهانقی، انتشارات سوره مهر، 1393 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 27 بهمن 1394
تعداد بازدید: 35310 بار