سؤال: آیا برای سقط جنینی که روح در آن دمیده شده، علاوه‎بر دیه، پرداخت کفاره هم لازم است؟ در صورت تعلق کفاره، چه مقدار باید پرداخت کرد؟
  • امام خمینی (ره)
کفاره لازم است. با فرض عمد، بین دوماه پشت سرهم روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر، جمع کند. (تحریرالوسیله، 1408ه.ق، ج2، ص606، م4 و 1)
  • آیت‎الله بهجت (ره)
کفاره لازم است. بر فرض عمد، بین دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر جمع کند. (جامع‎المسائل، ج5، ص578، اختصاص کفاره به قتل مسلم و کفاره قتل)
  • آیت‎الله خویی (ره) 
پرداخت کفاره لازم نیست. (منهاج‎الصالحین، ج2، (تکمله) ص132، م384)
  • آیت‎الله سیستانی (دام ظله) 
در سقط جنین حتی بعد از دمیدن روح، کفاره ثابت نیست. (جزوه ملحقات کتاب منهاج‎الصالحین، ص219، س186)
  • آیت‎الله صافی گلپایگانی (دام ظله)
کفاره لازم نیست. (جامع‎الاحکام، 1382، ج2، ص343، بااستفاده از س2093)
  • آیت‎الله فاضل لنکرانی (ره)
بنابر احتیاط باید قاتل کفاره را بدهد. با فرض عمد، بین دوماه پشت سرهم روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر جمع کند. (جامع‎المسائل،‌ ج1، ص510، س1930)
  • آیت‎الله مکارم شیرازی (دام ظله)
کفاره ندارد. (استفتائات موجود در واحدپاسخ به سؤالات) 
  • آیت‎الله نوری همدانی (دام ظله)
کفاره لازم نیست. (هزار و یک مسئله فقهی، 1383، ج2، ص274، س876)
  • آیت‎الله وحید خراسانی (دام ظله)
بنابر احتیاط، کفاره بپردازد. با فرض عمد بین دوماه پشت سرهم روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر جمع کند. (منهاج‎الصالحین، ج3، ص538، م212 و ص575، م384 و استفتاء شفاهی از دفتر معظم له)

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 11 تیر 1396
تعداد بازدید: 34055 بار