سؤال: دیه سقط جنین بر عهده کیست؟ و به چه کسی باید پرداخت شود؟
 • امام خمینی (ره)
کسی که مباشر در سقط است، باید دیه بدهد و دیه به وارث می‎رسد. اگر کسی از ورثه، مباشر در سقط باشد، از دیه ارث نمی‎برد. (استفتائات، ج3، ص477، س41و 43 و ص478، س44)
 • آیت الله خامنه‎ای (دام ظله)
کسی که مباشر در سقط است باید دیه بدهد و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت می‎شود ولی وارثی که مباشر سقط جنین بوده، از آن سهمی ندارد. (اجوبه‎الاستفتائات، 1386، ص302، س1267و 1268)
 • آیت‌‎الله اراکی (ره)
کسی که مباشر در سقط است باید دیه بدهد و دیه به وارث می‎رسد و اگر وارث، مباشر در سقط باشد، از دیه ارث نمی‎برد. (المسائل‎الواضحه، ج2، ص185، با استفاده از م2817 و 2818)
 • آیت‎الله بهجت (ره)
کسی که مباشر سقط است باید دیه را بپردازد و دیه به وارث بچه می‎رسد. اگر وارث، مباشر در سقط باشد، از دیه ارث نمی‏‌‎برد. (احکام و استفتائات پزشکی، ص68، م2 جامع‎المسائل، ج5، ص566، بحث زنی که حمل خود را اسقاط نماید)
 • آیت‏‎الله تبریزی (ره)
کسی که مباشر سقط است باید دیه را بپردازد، دیه به وارث بچه می‎رسد و اگر وارث، مباشر در سقط باشد، از دیه ارث نمی‎برد. (توضیح‌المسائل، ص501، بااستفاده از م2812)
 • آیت‎الله خویی (ره) 
دیه بر مباشر سقط است و دیه به وارث می‎رسد، ورثه‎ای که مباشر در سقط است، از دیه ارث نمی برد. (استفتائات، ص384، با استفاده از س1239)
 • آیت‎الله سیستانی (دام ظله)
دیه بر عهده کسی است که عملاً به چنین کاری (سقط) دست می‎زند و دیه را به وارث باید بدهد و وارثی که مباشر سقط است، از دیه ارث نمی‎برد. (فقه برای غرب‎نشینان، ص284، م451 ملحقات کتاب منهاج‎الصالحین، ص218، س179)
 • آیت‎الله شبیری زنجانی (دام ظله)
کسی که مباشر در سقط است، باید دیه بدهد و دیه به وارث می‎رسد. اگر کسی از ورثه، مباشر در سقط باشد، از دیه ارث نمی‎برد. (المسائل‎الشرعیه، ص677، بااستفاده از م2820)
 • آیت‎الله صافی گلپایگانی (دام ظله)
هر کس مباشر سقط باشد، ضامن دیه است و دیه به وارث می‎رسد و اگر ورثه مباشر در سقط باشد، از دیه، ارث نمی‎برد. (جامع‎الاحکام، ج2، ص343و 344، س2094 و بااستفاده از س2096 استفتائات پزشکی، ص67، س81)
 • آیت‎الله فاضل لنکرانی (ره)
دیه به عهده مباشر است مگر این که مباشر مثلاً آمپول را تزریق می‎کند یا دارو را مصرف می‎کند، نداند که آمپول یا دارو سبب سقط جنین است که در این فرض دیه به عهده دستوردهنده است. دیه به وارث جنین می‎رسد و وارثی که مباشر سقط است، از دیه ارث نمی‎برد. (جامع‎المسائل، ج1، ص515، س1947 و با استفاده از س1946)
 • آیت‎الله گلپایگانی (ره)
مباشر سقط، باید دیه بدهد و دیه به وارث می‎رسد و ورثه‎ای که مباشر سقط هست از دیه ارث نمی‎برد. (مجمع‎المسائل، ج3، ص244، بااستفاده از س69و74)
 • آیت‎الله مکارم شیرازی (دام ظله)
دیه سقط بر عهده مباشر است ولی اگر مباشر مثلاً کسی که آمپول را تزریق می‎کند یا از اثر داروی سقط جنین با خبر نباشد، دیه بر عهده دستوردهنده است و در صورتی که درخواست سقط از مادر و تزریق از پدر باشد، دیه بر عهده هر دو است، هر کدام به مقداری که در آن کار سهیم بوده‎اند. (استفتائات، ج3، ص482و 483، با استفاده از س1288، 1289 و 1291)
 • آیت‎الله نوری همدانی (دام ظله)
دیه سقط جنین بر عهده مباشر است و دیه به وارث می‎رسد و ورثه‎ای که مباشر سقط هست، از دیه ارث نمی‎برد. (هزار و یک مسئله، ج1، ص326، با استفاده از س1095 و ج2، ص274، س876)
 • آیت‎الله وحید خراسانی (دام ظله)
دیه بر عهده کسی است که متصدی عمل سقط جنین بوده و متصدی باید دیه را به ورثه بپردازد و خودش ارث نمی‎برد. (جزوه دریافتی از دفتر معظم له، ص 96، س 395و396)

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 11 تیر 1396
تعداد بازدید: 10989 بار