لالا لالایی لالایی

امان از جبرِ دنیایی

لالا لالا لاش می‎‏یا

صدا کفش باباش می‏‎یا

باباش رفته زنی گیره

کنیزی وَر تو می‏‎گیره

کنیز تو سیاه باشه

گلوبندش طلا باشه

بابات رفته به هِل چینی

اَورده قند و دارچینی

لالا لالایی لالایی

برو لولوی صحرایی

برو لولو سیاهی تو

برو سگ بی‎‏حیایی تو

که رودِ من پدر داره

دو خنجر بر کمر داره

دو خنجر بر کمر هیچّی

دو قرآن در بغل داره

لالا لالا به گل مونی

به آب زیر پُل مونی

به گل مونی که بو داره

که با گل گفت‎‏وگو داره

لالا لالا شبستونم

حلالت شیر پستونم

لالا لالا شبون اومد

که ماه بالای بون اومد

*********

اُولا لالا ملوس ململ

که گهواره‎‏ت چوب صندل

لحافت چیت هندستون

که بالشتت پَرِ سیستون

الا ای باد تابستون

نظر کن سوی هندستون

بگو بابا عزیز من

برا رودم کتون بستون

 ***********

اولا لالای خدایِ من

علی مشکل‏‎گشای من

به هر دردی که درمونم

علی مشکل‎گشا دونم

اولا لالای به خواب می‏ره

که گُل وَر روی آب می‏ره

که گل دارم گلاب می‎‏خوام

عزیزدونه به خواب می‏‎خوام

اولا لالای خودم دایه‎ت

اسیرُم پایِ گهواره‎‏ت

که گهواره بجنبونُم

دلِ رودُم نَرَنجونُم

اولا لالای خودم دایه‎‏ت

خودم مخمل کُنُم سایه‎‏ت

مگر مخمل زری چنده؟

دلِ رودُم چرا تنگه؟

اولا لالا گل خیری

چرا آروم نمی‏‎گیری

که الانه به خواب می‎‏ری

اولا لالا گلِ دسته

علی بارِ سفر بسته

که گُل با گۀ گرو بسته

نشی بیمار، نشی خسته

لالا، لالای، لالاچه

که مرغ آمد لبِ طاقچه

که تُخ (تخم) کرده برا بچه

سفید و زرد و بادامچه

********

یکی گوهر، یکی جوهر

یکی اولادِ پیغمبر

که پیغمبر دعا می‎‏کرد

علی ذکر خدا می‏‎کرد

خدای من، خدای من

به حق بشنو صدای من

به حق بشنو مرادم ده

از این غرقاو (غرقاب، باتلاق) نجاتم ده

لالا لالا گلِ نعنا

وَر این کوچه مَرو تنها

که این کوچه همه مست‏‌اند

که آب وَر پای گل بستند

منابع: لالایی‏‎های کودکان ایران نوشته حمید سفیدگرشهانقی، انتشارات سوره مهر، 1393 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 27 بهمن 1394
تعداد بازدید: 28417 بار