لالا لالا لالا لایت کنم من

دلم می‎خواد که مُلاّیت کنم من

دلم می‎‏خواد که از مُلاّ بیایی

نگاه بر قد و بالایت کنم من

دلم می‎خواد که مُلاّزاده باشی

کتاب لیلی و مجنون خوانده باشی

عرق‎چین سرت چین کَش کنم من

قد و بالات ببینم غش کنم من

قد و بالات به مثل چوب و نیزه

سر و رویت به مثل گل می‎سوزه

عرق ‎چین سرت چین محبت

مرا انداختی رفتی به غربت

منابع: لالایی‏‎های کودکان ایران نوشته حمید سفیدگرشهانقی، انتشارات سوره مهر، 1393 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 02 اسفند 1394
تعداد بازدید: 16647 بار