پسینی پای لولُم ای خدایا

پس دروازه سویم ای خدایا

پس دروازه سویم مُلک غربت

من از چوکم (فرزند) به دورم ای خدایا

*****

سر کوه بلند سیکَل (صیقل، صاف) کنم من

دو دست بر گردن حیدر کنم من

ببوسم کوبه (قبه) شاه خراسان

سلام بر کَبر (قبر) پیغمبر کنم من

********

لِلا لالا گل دَشتی

همه روتن (رفتند) تو برگشتی

خداوندا تو پیری کن

خط کُرآن (قرآن) نصیبی کن

کلام‎الله تو پیری کن

زیارت‎‏ها نصیبی کن

*********

لِلا لالا کنم لالا لِلِستون

بُمونِد چوکِ مِ (من) گرما زمستون

پدر خوبن که مادر نازنینِن

برادر میوه روی زمینِن

پدر خوبِن سرِ سایَش (سایه ‏اش) نِشینی

رِفیکی (رفیقی، دوستی) می‏کند بیچاره مادر

منابع: لالایی‏‎های کودکان ایران نوشته حمید سفیدگرشهانقی، انتشارات سوره مهر، 1393 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 02 اسفند 1394
تعداد بازدید: 50977 بار