زمان تولد نوزاد

اسفند
زمان تقریبی تولد نوزاد شما
چهارشنبه 8 اسفند

با توجه به فصل تولد نوزاد لباس تهیه شود

فصل تولد نوزاد تاثیر بسزایی در تعیین مزاج وی خواهد داشت.

یافته های محققان در خصوص متولدین فصل زمستان:

  • محققان می‌گویند بهاری‌ها بیشتر از متولدان ماه‌های دیگر دچار بی‌اشتهایی عصبی می‌شوند
  • محققان می‌گویند متولدان بهار تنبل‌تر از دیگران هستند و بی‌تحرکی در ذات آنهاست
  • این گروه از مردم در مقایسه با دیگران بیشتر نیاز به تحرک و پرداختن به ورزش‌های روزانه دارند دلیلش هنوز مشخص نیست اما محققان می‌گویند کسانی که در فصل پاییز متولد می‌شوند، بیشتر احتمال دارد که به ۱۰۰سالگی برسند