زمان بندی واکسن نوزاد

زمان تجویز تاریخ واکسن ب ث ژ (Bcg) قطره خوراكي فلج اطفال (OPV) واکسن تزریقی هپاتیت B سه گانه (ديفتري، كزاز، سياه سرفه) (DTaP) واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)
بدو تولد 1397/03/06
2 ماهگي 1397/05/05
4 ماهگي 1397/07/04
6 ماهگي 1397/09/05
يك سالگي 1398/03/06
18 ماهگي 1398/09/05
4 تا 6 سالگي 1401/03/05 الی 1403/03/05