زمان بندی واکسن نوزاد

زمان تجویز تاریخ واکسن ب ث ژ (Bcg) قطره خوراكي فلج اطفال (OPV) واکسن تزریقی هپاتیت B سه گانه (ديفتري، كزاز، سياه سرفه) (DTaP) واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)
بدو تولد 1397/05/30
2 ماهگي 1397/07/29
4 ماهگي 1397/09/30
6 ماهگي 1397/12/01
يك سالگي 1398/05/30
18 ماهگي 1398/12/01
4 تا 6 سالگي 1401/05/29 الی 1403/05/29