null

باروری در جوامع مختلف، از جمله ایران، پدیده بسیار مهمی است که بر عملکرد زوجین در زندگی مشترک، تأثیرگذار است. با وجود تمامی پیشرفت‎های علمی و پزشکی، همچنان درصد قابل توجهی از زوجین، در ردیف کسانی قرار می‎گیرند که همچنان موفق به درمان مشکل ناباروری خود نیستند و ناباروری، به‎ویژه ناباروری مردان، همچنان به‎عنوان یک معضل بهداشتی-درمانی محسوب می‎شود.
پیامدهای فردی و اجتماعی ناباروری، به شکلی عمیق و بنیادین، تار و پود زندگی زوجین نابارور را تحت تأثیر خود قرار می‎دهد و بسیاری از زوایای ناباروری همچنان پنهان است. یکی از این ابعاد، تنش‎ها و دغدغه‎های زنانی است که همسران آن‎ها، دارای مشکل ناباروری هستند.

بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، یکی از مهم‎ترین دغدغه‎های زنانی که دارای همسر نابارور هستند، رفتارهای آزاردهنده خانواده و اطرافیان است که شامل موارد زیر می‎شود:

تجسس و دخالت: گاهی زنان با سئوالاتی از قبیل «بچه نداری؟»، «کی بچه‎دار می‎شوی؟»، «در مورد بچه چیکار کردی؟» و ... از طرف خانواده، دوستان، اقوام و آشنایان مواجه می‎شدند.

سرزنش: گاهی زنان مجبور می‎شوند زخم زبان‎هاو کنایه‎های اطرافیان را به جان بخرند. بدین صورت که با گذشت زمان، صحبت‎های اطرافیان شروع می‎شود که «بچه‎دار نمی‎شود»، «اجاقش کور است»، «حتماً عیب و ایرادی دارد» و ... .

طرد شدن و یا احساس تبعیض رفتاری: از دیگر مصادیق رفتارهای آزار دهنده خانواده که گاهی زنان با آن مواجه می‎شوند، طرد شدن است. برخی زنان از جانب خانواده همسر خود، مقصر دانسته شده و خانواده شوهر، رفت‎وآمدشان را با آن‎ها کم‎تر می‎کنند. این مسئله ممکن است حتی در مواقعی که علت ناباروری، مردانه تشخیص داده می‎شود، بروز کند. همچنین خانواده همسر به‎گونه‎ای تبعیض‎آمیز، مهر و محبت خود را متوجه افراد بارور خانواده می‎نمایند.

nullحضور در جمع‎های خاص: دیدن زنان باردار و یا زنان تازه زایمان کرده، یکی از مهم‎ترین عوامل تنش برای این زنان بوده است. باردار شدن سایر زنان به‎ویژه بستگان نزدیک شوهر و همچنین کسانی که از نظر سنی، از آن‎ها کوچک‎تر هستند، به‎شدت آن‎ها را تحت تأثیر قرار می‎دهد. حضور در جمع زنان باردار و یا زایمان کرده، به دلیل برخی رفتارها مانند: ترحم و دلسوزی و یا تفاخر به‎دلیل داشتن توانایی باروری، برای این زنان، تنش‎زا بوده است.

احساس فقدان حمایت اجتماعی: از دیگر عوامل تنش‎زا برای زنان دارای همسر نابارور، احساس عدم حمایت اجتماعی بوده است. اغلب زنان از عدم دسترسی به حمایت اطرافیان در ابعاد عاطفی و اقتصادی، ناراضی بوده‎اند. در این رابطه، برخی از زنانی که متعلق به طبقات اقتصادی- اجتماعی پایین جامعه هستند، از بی‎توجهی و عدم همراهی خانواده شوهر در پیگیری درمان ناباروری یا عدم حمایت مالی برای درمان، شاکی بوده‎اند.

منابع: «مروری بر اسباب و علائم ناباروری مردان از دیدگاه طب سنتی ایران» نوشته مژگان تن‎ساز و دیگران، مجله زنان، مامایی و نازائی، دوره هجدهم، شماره 182، سال 1394 . «آثار روانی- اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی؛ یک مطالعه کیفی» نوشته فاطمه زهرا کریمی و دیگران، مجله زنان، مامائی و نازائی ایران، دوره نوزدهم، شماره 10، سال 1395 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 12 بهمن 1395
تعداد بازدید: 4854 بار