لالا لالا عزیز ترمه پوشم

کجا بردی کلید عقل و هوشم

لالا لالا گل باغ بهشتم

برای بابایت نامه نوشتم

نوشتم نومه رو بر من عزیزه

دو چشمونش قشنگ و سرمه ریزه

لالا لالا که لالاییت می‎آیه

نماز شوم بابایت می‎آیه

لالا لالا گل رازونۀ من

بکن کفش و بیو (بیا) در خونۀ من

اگر حرف بدی از من شنیدی

بکش خنجر بزن بر سینه من

گل سرخ و سفیدِ کم محبت

مرا ول کردی و رفتی به غربت

الهی بازگردی به سلامت

که تا گردم رها از غم و محنت

لالا لالا، لالا ای کبک مستم

میون کبک‎‏ها دل بر تو بستم

تموم کبک‎ها رفتن به بازی

من بیچاره پابست تو هستم

گل سرخِ منی شالّا بمونی

زعشقت می‏‏‎کنم من باغبونی

تو که تا غنچه‏‎ای بویی نداری

همین که واشدی با دیگرونی

لالایت می‏‎گَم و خوابت نمی‎آد

بزرگت می‏‎کنم یادت نمی‎آد

عزیز کوچکم رفته به بازی

به پای کوچکش بنشسته خاری

به منقار طلا خارش درآرید

به دستمال حریر رویش ببندید

منابع: لالایی‏‎های کودکان ایران نوشته حمید سفیدگرشهانقی، انتشارات سوره مهر، 1393 .

منتشر کننده: الو مامان

تاریخ انتشار: 27 بهمن 1394
تعداد بازدید: 6145 بار